Resultater av 3D-trykt sylindertestingstesting mislykkes