Hvordan ha en over gjennomsnittlig tid med en billig horisontal båndsag